Rozwój projektu
– Baterie

Baterie

Wierzymy, że zasoby energii odnawialnej muszą stać się bardziej inteligentne.

Działając na różnych rynkach energetycznych w całej Europie, firma Pacifico spotkała się już z różnymi scenariuszami przeciążenia sieci. Masowe wdrażanie zasobów energii odnawialnej jest z jednej strony konieczne do osiągnięcia światowych celów redukcji emisji CO2 – z drugiej strony stawia poważne wyzwania przed sieciami elektroenergetycznymi zasadniczo na wszystkich rynkach energii.

Dlatego Pacifico inwestuje w „rozbudowę” swoich zasobów energii odnawialnej. Oprócz łączenia naszych aktywów fotowoltaicznych z farmami wiatrowymi lub bateriami, dodajemy do naszego procesu samodzielne systemy magazynowania energii. Baterie zapewniają lepsze profile produkcji energii elektrycznej i elastyczność sieci – w celu ograniczenia utrudnień przesyłowych i efektów kanibalizacji.

Czy jesteś podmiotem branżowym, gminą lub inwestorem zainteresowanym dodaniem systemów magazynowania energii do swojego obiektu, dzielnicy lub portfolia?

Zajmujemy się całym procesem rozwoju systemów magazynowania energii. Zapraszamy do kontaktu z nami w każdej chwili, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.