Dynamiczna firma
stawiająca na
odnawialne źródła energii.

Firma

Krótko o firmie Pacifico Energy Partners GmbH.

Pacifico powstało w 2016 roku z inicjatywy Ulfa Oesterlina i Fabiana Herberga jako firma inwestycyjna zajmująca się eksploatacją aktywów z zakresu energii odnawialnej, z wewnętrznym zarządzaniem aktywami i możliwościami rozwoju.

W 2019 roku pomyślnie wprowadziliśmy nasz portfel działających zakładów na giełdę jako Pacifico Renewables Yield AG (obecnie „Tion Renewables AG”) i nawiązaliśmy strategiczne partnerstwo. Jednocześnie dokonaliśmy reorientacji w celu zmaksymalizowania naszego wkładu w transformację energetyczną poprzez ukierunkowanie się na rozwój nowych projektów związanych z energią odnawialną.

~ 3000 MW

Pacifico zbudowało silną linię rozwojową o mocy ~ 3000 MW i stale poszukuje i ocenia kolejne wysokiej jakości projekty typu greenfield.

2016

Założona w 2016 roku – Utworzona w Monachium przez Ulfa Oesterlina i Fabiana Herberga, dwóch byłych konsultantów McKinsey z ponad 20-letnim stażem w sektorze energetycznym, jako Co-CEOs.

0 5

Firma jest aktywna w pięciu krajach europejskich, z planami dalszego rozszerzania usług Pacifico w całej Europie.

> 50

Jesteśmy zespołem ponad 50 profesjonalistów, których wspólnym celem jest realizacja naszego przekonania, że energia odnawialna jest kluczem do zrównoważonej przyszłości.

Kierownictwo

Nasz zespół zarządzający

Przegląd

Przegląd projektów rozwojowych Pacifico i obsługiwanych aktywów w całej Europie.

Europe Map

01

Niemcy

Całkowita moc ~ 650 MW
Projekty rozwojowe: 262 MW + 317 MW wolnostojący magazyn energi
Eksploatowane aktywa: 67 MW

02

Włochy

Całkowita moc ~ 1390 MW
Projekty rozwojowe: 920 MW PV + 46 MV magazyn akumulatorów w kolokacji + 420 MW wolnostojący magazyn energii
Eksploatowane aktywa: 4 MW

03

Niderlandy

Całkowita moc: ~ 50 MW
Projekty rozwojowe: 16 MW
Eksploatowane aktywa: 30 MW

04

Polska

Całkowita moc ~ 1050 MW
Projekty rozwojowe: 862 MW + 140 MW wolnostojący magazyn energii
Eksploatowane aktywa: 52 MW

05

Hiszpania

Całkowita moc ~ 80 MW
Projekty rozwojowe: 20 MW zielonego wodoru, zlokalizowane wraz z 30 MW PV + 28 MW wiatru

Historia

Krótka historia Pacifico Energy Partners

Połowa 2023 r.

Pierwszy projekt zielonego wodoru w Hiszpanii
budowa instalacji do elektrolizy wodoru o mocy 20 MW w Hiszpanii, zasilanej przez połączenie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 30 MW i elektrowni wiatrowej o mocy 28 MW.

Kwiecień 2023 r.

Pacifico Energy Partners i Volksbank Mittelhessen zakładają spółkę joint venture,
której celem jest rozwój projektów z zakresu energii odnawialnej w Niemczech i Holandii.

Marzec 2023 r.

Udana sprzedaż portfela projektów PV we Włoszech do MYTILINEOS Energy&Metals.
Portfel składa się z trzech projektów naziemnych o łącznej mocy ~45 MWp, które otrzymały pełne pozwolenia w ramach włoskiego systemu PAUR.

Koniec 2022 r.

Pacifico i Eiffel Investment Group („Eiffel”) łączą siły w ramach spółki joint venture
dedykowanej dla przyspieszenia rozwoju elektrowni fotowoltaicznych i bateriowych systemów magazynowania energii w Europie.

koniec 2021 r.

Uruchomienie i sprzedaż instalacji fotowoltaicznej w Niderlandach
Pacifico pomyślnie kończy budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 14 MW, sprzedając ją strategicznemu partnerowi

listopad 2020 r.

Rozpoczęcie działalności deweloperskiej w Hiszpanii
Pacifico rozszerza swoją obecność na rynku hiszpańskim poprzez joint venture z lokalnym deweloperem projektu, aby rozwinąć elektrownię fotowoltaiczną typu greenfield w Andaluzji w południowej Hiszpanii

koniec 2019 r.

Rozpoczęcie działalności deweloperskiej w Niderlandach
Pacifico wchodzi na rynek niderlandzki, rozwijając portfel dachowych systemów fotowoltaicznych oraz system naziemny o mocy 14 MW w Gelderland

listopad 2019 r.

Notowanie portfela operacyjnego
jako Pacifico Renewables Yield AG (obecnie TION Renewables AG) na giełdzie w Düsseldorfie umożliwia Pacifico skoncentrowanie się na rozwoju lądowych aktywów wiatrowych i PV oraz świadczenie usług zarządzania aktywami portfela operacyjnego

koniec 2018 r.

Pierwszy projekt fotowoltaiczny typu greenfield we Włoszech
Pacifico rozszerza swoją działalność deweloperską o portfel fotowoltaiczny o mocy 61 MW na Sycylii

2018 r.

Pierwszy projekt wiatrowy typu greenfield w Polsce
Rozwój portfela wiatraków na lądzie o mocy 52 MW w Polsce to początek działań rozwojowych Pacifico

Od 2016 r.

Rozszerzenie portfela operacyjnego poza Niemcy
poprzez nabycie elektrowni fotowoltaicznych we Włoszech, a następnie dalsze nabycie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych w Niemczech i Czechach

Połowa 2016 r.

Pierwsza akwizycja w Niemczech
Siedem turbin wiatrowych dotowanych przez EEG tworzy portfel odnawialnych źródeł energii Pacifico

kwiecień 2016 r.

Założenie firmy
Założenie w Monachium przez Ulfa Oesterlina i Fabiana Herberga, dwóch byłych konsultantów McKinsey z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze energetycznym, jako Co-CEO

Zespół Pacifico opiera się na wieloletnim doświadczeniu w opracowywaniu i planowaniu projektów, nabywaniu aktywów, finansowaniu, a także w budowie i eksploatacji elektrowni odnawialnych w Europie.